We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
More information
Deny cookies Got it
Logo
navigation-menu
close
Inloggen
Join us

Disclaimer

Hoewel wij trachten de informatie op deze website actueel en correct te houden, geven wij geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid of duidelijkheid van de informatie op de website voor welk doel dan ook.

Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico. In geen geval zal Horseman Elite Auction aansprakelijk zijn voor enige schade of beslissingen, inclusief maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade, of welke schade dan ook die voortvloeit uit het verlies van gegevens of winstderving als gevolg van, of in verband met, het gebruik van deze website.

Deze website en de inhoud daarvan zijn auteursrechtelijk beschermd door Horseman Elite Auction en haar licentiehouders — © 2020 The Special. Alle rechten zijn voorbehouden. 

U mag de op de website van Horseman Elite Auction gepubliceerde (persoons)gegevens, tekst of afbeeldingen niet verspreiden of commercieel exploiteren, tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en uitsluitend GDPR-conform. U mag de inhoud van nieuwsberichten alleen kopiëren als u deze website als bron van het materiaal erkent.